اطلاعات پروژه

شهرداری منطقه 15

طراحی پرتال

شهرداری منطقه 15

اطلاعات پروژه

طراحی پوسته Dnn شهرداری منطقه 15 و بهینه سازی
  • مشتری: اداره فناوری اطلاعات شهرداری منطقه 15
  • دسته بندی: سازمانی, Dnn
  • تاریخ شروع: 2020/04/20
  • تاریخ انجام: 2021/05/12
  • وب سایت: https://region15.tehran.ir
  • محل: تهران

طراحی پوسته Dnn  شهرداری منطقه 15 و بهینه سازی