اطلاعات پروژه

خدمتگزاران

برنامه نویسی و طراحی سایت

خدمتگزاران

اطلاعات پروژه

برنامه نویسی و طراحی سایت سامانه جمعیت خدمتگزاران آبادانی و پیشرفت
  • مشتری: شورای ائتلاف
  • دسته بندی: سیاسی, Mvc core
  • تاریخ شروع: 2021/04/21
  • تاریخ انجام: 2021/05/09
  • وب سایت: http://khedmatgozaran.org/
  • محل: تهران

برنامه نویسی و طراحی سایت سامانه جمعیت خدمتگزاران آبادانی و پیشرفت